Als Assistent Restaurant Manager ben jij samen met de Restaurant Manager verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in deze vestiging van Vapiano. Je zorgt ervoor dat alle Vapianisti goed ingewerkt, opgeleid en gemotiveerd zijn om hun werkzaamheden te kunnen voldoen volgens de Vapiano standaarden. Daarnaast is het jouw verantwoordelijkheid dat alle werkzaamheden positief bijdragen aan de uitgangspunten van Vapiano.

Hoe ziet je dag eruit?

Je geeft leiding aan de verschillende team- en shiftleaders en signaleert behoeften van gasten, je hebt een goed overzicht, ziet waar dingen misgaan en lost deze problemen op. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit het mede selecteren van nieuwe Vapianisti, uitvoeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken, feedback en waarschuwingsgesprekken, zorgdragen dat het bedrijfsreglement en verzuimdossier wordt nageleefd. Verder zijn er nog de financiële en HR rapportages die correct ingevuld en/of aangeleverd moeten worden.

Wat vragen wij van jou?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Assistent Restaurant Manager met een succesvol afgeronde opleiding voor een gastronomisch beroep, met goede kennis van de manier van werken binnen Vapiano en ambitieuze plannen voor de toekomst. Je hebt meerdere jaren leidinggevende ervaring in de Horeca (o.a. het openen en sluiten van een dienst en rapportages maken en motiveren van een team). Je hebt oog voor kwaliteit en servicebeleving en bent in staat hierover feedback te geven. Verder ben je een voorbeeld voor anderen in houding en gedrag en heb je goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Wil je solliciteren?

Zie jij de functie van Assistent Restaurant Manager bij Vapiano wel zitten? Dat is mooi, jouw enthousiasme kunnen we goed gebruiken!

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail je CV en Motivatiebrief naar Shirley Diebrink sjd@vapianonederland.nl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

* English | For Dutch residents only *

What does your day look like?

As Assistant Restaurant Manager, together with the Restaurant Manager, you will be responsible for managing the daily operations in this Vapiano restaurant. You will make sure that all Vapianisti are well trained and motivated to do their work in a welcoming and hospitable way, according to our Vapiano standards. You will ensure that all activities positively contribute to our Vapiano values. You will manage several team- and shiftleaders and observe the needs of our guests. You have a good helicopter view and are able to signal and solve problems that may occur.

Together with the Restaurant Manager you are responsible for the selection of new Vapianisti, conducting annual evaluations with your team members, providing feedback and giving warnings, making sure that your team abides by our house- and absence rules and off course assisting in one of the stations during busy periods. You will also provide financial and HR reports, manage targets and budgets and proactively manage marketing activities for your restaurant.

What do we ask from you?

We are looking for an enthusiastic Assistant Restaurant Manager with a degree in hospitality, with good knowledge of our way of working within Vapiano and ambitious plans for the future. You have managerial experience in the hospitality branche (with opening and closing a restaurant and creating reports). You have an eye for quality and hospitality and are able to give and receive feedback regarding those topics. You are an example for others with regards to attitude and behavior and have good communicative skills, verbal as well as written.

Do you want to apply?

Are you enthusiastic about the position of Assistant Restaurant Manager at Vapiano? Good! We can use your enthusiasm!
Are you interested in this position? Mail your CV and Motivation Letter to Shirley Diebrink sjd@vapianonederland.nl