Als medewerk(st)er voorbereidingskeuken Prep draag jij zorg voor de bereiding van de producten. Jij zorgt ervoor dat alle groente en vlees volgens Vapiano standaard is gesneden en klaar gemaakt. Jij zorgt ervoor dat de koks in de voorkeuken onze gasten kunnen voorzien van onze heerlijke gerechten. Je werkt volgens de HACCP standaarden en zorgt ervoor dat deze ook door je collega’s nageleefd worden.

 

Een dag uit het leven van..

Als één van de eerste die binnenkomt kan jij zonder afleiding van je collega’s je dag starten. Zodra jij je Vapiano koksbuis aan hebt, controleer jij alle producten in de voorraadruimtes en koeling op de juiste tht. Op basis van jouw bevindingen stel jij de productielijst op en gaat aan de slag. Natuurlijk niet zonder muziekje op de achtergrond. Aan jou de taak om achter de schermen de sauzen en soepen klaar te maken en alle groentes te snijden en te portioneren. Ook de vlees- en visproducten marineer je alvast en bereidt deze volgens de standaarden.

Tegen 11 uur komt de levering binnen. Samen met je collega’s FIFO je de levering weg en controleer of je alles goed is binnen gekomen. Nu dat uit de weg is ga jij snel verder met het afwerken van jouw productielijst. De gasten staan immers al in de rij voor de lunch.

Nadat jij alles hebt kunnen afvinken van je productielijst maak je je werkplek schoon. Morgen weer fris aan de slag!

 

Wat vragen wij van jou?

 • Je vind het leuk om voorbereidend werk te doen, of wilt dit graag leren
 • Doorpakken is jouw motto en je houdt graag het tempo erin
 • Zelfstandig werken is jou op het lijf geschreven
 • Kwaliteit leveren is vanzelfsprekend voor jou
 • Je bent heel precies in het volgen van een recept
 • Specifieke ervaring niet nodig! Wij leren je alles!

 

Wat bieden wij jou?

 • Gezellige en jonge collega’s
 • Een on-the-job inwerk programma
 • Een werkplek waar jij volledig jezelf kunt zijn
 • Doorgroeimogelijkheden, zowel in de hoogte als breedte
 • Roosterapp, waarin je makkelijk jouw beschikbaarheid kunt aangeven
 • Informele werkomgeving, waar je leert door te doen!
 • Ervaring opdoen bij een internationale franchise
 • Korting bij alle Vapiano in Nederland
 • Sporten met korting!

 

Wil je solliciteren?

Zie jij de functie van Medewerk(st)er Voorbereidingskeuken (Prep) bij Vapiano wel zitten? Dat is mooi, jouw enthousiasme kunnen we goed gebruiken!

Mail je CV en Motivatiebrief naar rembrandtplein@vapianoamsterdam.nl

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ~English~

 

As a Kitchen Prep employee you are responsible for preparing the products. You ensure that all vegetables and meat are cut and prepared to Vapiano standard. You ensure that the chefs in the frontkitchen can provide our guests with our delicious dishes. You work in accordance with HACCP standards and ensure that these are also observed by your colleagues.

 

A day in the life of..

As one of the first to arrive you can start your day without getting distracted by your colleagues. As soon as you have your Vapiano chef’s jacket on, you check all products in the storage areas and cooling for the right BBD. Based on your findings, you prepare the production list and get to work. Of course not without music in the background. It is up to you to prepare the sauces and soups behind the scenes and to cut and portion all vegetables. You also marinate the meat and fish products and prepare them according to the standards.

Delivery arrives around 11 am. Together with your colleagues, you take delivery away and check whether everything has arrived correctly. Now that that is out of the way, you quickly continue to finish your production list. After all, the guests are already waiting in line for lunch.

After you have been able to check everything off your production list, you clean your workplace. Start working fresh tomorrow!

 

What do we ask from you?

 • You enjoy preparing food, or would like to learn this
 • Keep going is your motto and you like to work fast
 • Working independently is tailor-made for you
 • Delivering quality is a matter of course for you
 • You are very precise in following recipes
 • No specific experience required! We teach you everything!

 

What do we offer you?

 • Fun and young colleagues
 • An on-the-job training program
 • A workplace where you can be yourself
 • Growth opportunities
 • Schedule app, in which you can easily indicate your availability
 • Informal work environment, where you learn by doing!
 • Gain experience with an international franchise
 • Discount at all Vapiano in the Netherlands
 • Discount at several gyms!

 

Do you want to apply?

Are you enthusiastic about the position of Preparation employee at Vapiano? Good! We can use your enthusiasm!

Mail your CV and Motivation Letter to rembrandtplein@vapianoamsterdam.nl

*Open for Dutch residents only*