*English Below*

Marketing en communicatie bij Vapiano:

Wij zijn op zoek naar een leuke collega die thuis is in marketing en communicatie en die handig is met het beheren van websites en social media, die ons team komt versterken! 

Wil je bij ons team horen? Dan ben je van harte welkom. We leren je met liefde en plezier de fijne kneepjes van ons mooie vak!

Werken bij Vapiano:

Werken voor Vapiano betekent werken in een enthousiast team met voldoende ruimte voor je eigenheid!
Met onze fast dining formule bieden wij voor jong en oud afkomstig uit verschillende culturen een gezonde, snelle en dagelijks vers bereide maaltijd volgens Italiaans recept. Met als doel een gastvrije ontmoetingsplek verzorgen waar iedereen zich thuis voelt.

De baan:

Als Marketing en communicatie medewerker ben je samen met onze Marketingmanager verantwoordelijk voor onze interne en externe communicatie. Je denkt mee over het in zetten van content en zorgt ervoor dat alles op de juiste manier wordt gecommuniceerd. Vapiano is een groeiend merk waar veel ruimte is voor nieuwe ideeën. Dit betreft dan ook een nieuwe functie binnen Vapiano, waarbij veel mogelijk is. Wij werken allemaal veel vanuit de verschillende vestigingen en houden ons kantoor in Hotel Gorinchem.

Jouw vaardigheden:

 • Je weet op een leuke maar effectieve manier teksten te schrijven;
 • Handig met grafische tools en vormgeving;
 • Je bent handig met het beheren van online platforms;
 • Je bent creatief en vaardig in Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator en InDesign) (pre);
 • Het maken en bijhouden van onze nog te ontwikkelen interne en externe communicatiestructuur (bijvoorbeeld het maken van een nieuwsbrief);
 • Je bent zelfstandig en in staat acties te bedenken en uit te voeren;
 • Het vertalen en uitleggen van acties naar onze medewerkers en managers;
 • Samenwerking zoeken met de juist stakeholders om acties in de praktijk tot een succes te brengen;

Jouw profiel:

 • Je hebt hbo werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding richting Marketing en Communicatie,
 • Zelfstandig en georganiseerd kunnen werken;
 • In staat zijn om de juiste collega’s te benaderen voor een optimale samenwerking;
 • Je werkt accuraat, hebt een flexibele werkhouding en hands-on mentaliteit;
 • Je hebt een commerciële instelling;
 • Goede beheersing hebt van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Kennis van de verschillende social media kanalen.

     Wat bieden wij jou:

     • Wij bij Vapiano vinden het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen, wij hebben daarom voldoende doorgroeimogelijk en bieden hierin een ruime mogelijkheid aan tools;
     • Plezier in het werken in een leuk en hecht team waar iedereen voor elkaar klaar staat;
     • Voldoende ruimte om lekker jezelf te kunnen zijn;
     • 20% korting bij Vapiano en 50% op overnachtingen bij Van der Valk International hotels.

     En nu?

     Herken jij jezelf in bovenstaande? En ben je enthousiast? Mail dan nu jouw motivatie!

     Zodra wij jouw sollicitatie binnen hebben, word je uitgenodigd voor een telefonische intake.

     Heb je nog vragen over de vacature?  Mail dan naar HR@vapianorestaurants.nl


     English 

     Working at Vapiano:

     Working for Vapiano means working in an enthusiastic team with plenty of room for your individuality!
     With our fast dining formula, we offer young and old from different cultures a healthy, fast and daily freshly prepared meal according to an Italian recipe. With the aim of providing a hospitable meeting place where everyone feels at home.

     Would you like to join our team? Then you are very welcome. We will teach you the intricacies of our beautiful profession with love and pleasure!

     Marketing and communication officer:

     We are looking for a nice colleague who is at home in marketing and communication and who is skillful with managing websites and social media. Together with our Marketing Manager you are responsible for our internal and external communication. You think along when it comes to the use of content and ensure that everything is communicated in the right way. Vapiano is a growing brand with a lot of room for new ideas. This therefore concerns a new position within Vapiano, where a lot is possible. We all work a lot from the different offices and keep our office in Hotel Gorinchem.

     The job:

     • You know how to write texts in a fun and effective way;
     • Handy with graphic tools and design;
     • You are handy with managing online platforms;
     • You are creative and skilled in Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator and InDesign) (pre);
     • Creating and maintaining our yet to be developed internal and external communication structure (for example creating a newsletter);
     • You are independent and able to devise and implement actions;
     • Translating and explaining actions to our employees and managers;
     • Seeking collaboration with the right stakeholders to make actions successful in practice;

     Your profile:

     • You have a higher vocational education level of work and thinking and a completed education in Marketing and Communication,
     • Being able to work independently and in an organized manner;
     • To be able to approach the right colleagues for optimal cooperation;
     • You work accurately, have a flexible working attitude and a hands-on mentality;
     • You have a commercial attitude;
     • Have a good knowledge of the Dutch and English language;
     • Knowledge of the different social media channels.

     What do we offer you:

     • We at Vapiano think it is important that you continue to develop, we therefore have sufficient growth potential and offer a wide range of tools in this regard;
     • Pleasure in working in a fun and close-knit team where everyone is ready for each other;
     • Enough space to be yourself;
     • 20% discount at Vapiano and 50% on overnight stays at Van der Valk International hotels.

     And now?

     Do you recognize yourself in the above? And are you enthusiastic? Mail your motivation now!

     As soon as we have received your application, you will be invited for a telephone intake.

     Do you have any questions about the vacancy? Mail to HR@vapianorestaurants.nl