oo36oc25tm1hqgj57miume0vwh2xvs


Werken bij Vapiano:

Werken voor Vapiano betekent werken in een enthousiast team met voldoende ruimte voor je eigenheid!
Met onze fast dining formule bieden wij voor jong en oud afkomstig uit verschillende culturen een gezonde, snelle en dagelijks vers bereide maaltijd precies zoals jij het wilt, met als doel een gastvrije ontmoetingsplek te verzorgen waar iedereen zich thuis voelt.

Onze overtuigingen:

Toegankelijkheid – Iedereen is altijd welkom
Gastgericht – Voel je thuis
Gemak – Flexibiliteit staat voorop
Plezier – Service with a smile

Wil je bij ons team horen? Dan ben je van harte welkom, zelfs wanneer je nog geen ervaring hebt. We leren je met liefde en plezier de fijne kneepjes van ons mooie vak!

De Baan:

Als medewerk(st)er afwas zorg jij ervoor dat onze gasten voorzien zijn van schoon servies en bestek. Je zorgt ervoor dat je collega’s met schone materialen aan het werk kunnen. De vaatwasser is jouw grootste vriend en weet deze dan ook goed te gebruiken.

Een dag uit het leven van..

Als jij binnenkomt voor een openingsshift zorg jij voor de vloer van het restaurant en start jij jouw werkplek op. Jij zorgt ervoor dat alle afwas; potten, pannen, borden en bestek schoon gemaakt worden voor gebruik. Van alle kanten brengen collega’s spullen naar je toe, of hebben zij wat van jou nodig. Jij weet prioriteiten te stellen en weet precies hoe je jouw collega’s gerust moet stellen. Met jouw sterke armen zorg je ervoor dat de pastakoks niet zonder pannen komt te zitten en onze gasten niet zonder bestek. Jouw sluitdienst zit erop als je alle vaat van alle afdelingen is weggewerkt en jij jouw werkplek schoon hebt achter gelaten.

Wat vragen wij van jou?

 • Fysiek (zwaar) werk is voor jou geen probleem
 • Doorpakken is jouw motto en je houdt graag het tempo erin
 • Hygiëne is jouw 2e naam
 • Je hoeft geen specifieke ervaring te hebben, wij zullen je alles leren!

Wat bieden wij jou?

 • Gezellige en jonge collega’s
 • Een on-the-job inwerk programma
 • Een werkplek waar jij volledig jezelf kunt zijn
 • Doorgroeimogelijkheden, zowel in de hoogte als breedte
 • Roosterapp, waarin je makkelijk jouw beschikbaarheid kunt aangeven
 • Informele werkomgeving, waar je leert door te doen!
 • Ervaring opdoen bij een internationale franchise
 • 20% Korting bij alle Vapiano in Nederland en 50% bij Van der Valk International hotels

Wil je solliciteren?

Zie jij de functie van Medewerk(st)er Afwas bij Vapiano wel zitten? Dat is mooi, jouw enthousiasme kunnen we goed gebruiken!

Mail je CV en Motivatiebrief naar hr@vapianorestaurants.nl 

Voor meer informatie kijk op onze website: https://vapianorestaurants.nl/pages/vapianoheuvelgalerie

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ~English~

Working at Vapiano:

Working for Vapiano means working in an enthusiastic team with plenty of room for your individuality! With our fast dining formula, we offer young and old from different cultures a healthy, fast and daily freshly prepared meal exactly the way you want it, with the aim of providing a hospitable meeting place where everyone feels at home.

Our beliefs:

Accessibility – Everyone is always welcome
Guest Oriented – Feel at home
Convenience – Flexibility is key
Fun – Service with a smile

Do you want to join our team? Then you are very welcome, even if you have no experience yet. We will teach you the intricacies of our beautiful profession with love and pleasure!

The job:

As Dishwash employee you ensure that our guests are provided with clean crockery and cutlery. You ensure that your colleagues can work with clean materials. The dishwasher is your biggest friend and knows how to use it well.

A day in the life of..

When you come in for an opening shift you take care of the floor of the restaurant and you start your workplace. You ensure that all dishes are washed; pots, pans, plates and cutlery can be cleaned before use. Colleagues from all sides bring things to you, or do they need something from you. You know how to set priorities and you know exactly how to reassure your colleagues. With your strong arms you ensure that the pasta cooks are not without pans and our guests not without cutlery. Your closing service is over when you have removed all dishes from all departments and you have left your workplace clean.

What do we ask from you? 

 • Physical (heavy) work is no problem for you
 • Keep going is your motto and you like to work fast
 • Hygiene is your 2nd name
 • You do not have to have specific experience, we will teach you everything!

What do we offer you? 

 • Cozy and young colleagues
 • An on-the-job training program
 • A workplace where you can be yourself
 • Growth opportunities
 • Schedule app, in which you can easily indicate your availability
 • Informal work environment, where you learn by doing!
 • Gain experience with an international franchise
 • Discount at all Vapiano in the Netherlands and Van Der Valk International Hotels

Do you want to apply?

Are you enthusiastic about the position of Dishwasher at Vapiano? Good! We can use your enthusiasm!

Mail your CV and Motivation Letter to hr@vapianorestaurants.nl 

For more information check out our website; https://vapianorestaurants.nl/pages/vapianoheuvelgalerie