oo36oc25tm1hqgj57miume0vwh2xvs

Werken bij Vapiano:

Werken voor Vapiano betekent werken in een enthousiast team met voldoende ruimte voor je eigenheid!
Met onze fast dining formule bieden wij voor jong en oud afkomstig uit verschillende culturen een gezonde, snelle en dagelijks versbereide maaltijd precies zoals jij het wilt, met als doel een gastvrije ontmoetingsplek te verzorgen waar iedereen zich thuis voelt.

Onze overtuigingen:

Toegankelijkheid – Iedereen is altijd welkom
Gastgericht – Voel je thuis
Gemak – Flexibiliteit staat voorop
Plezier – Service with a smile

Wil je bij ons team horen? Dan ben je van harte welkom, zelfs wanneer je nog geen ervaring hebt. We leren je met liefde en plezier de fijne kneepjes van ons mooie vak!

Jouw profiel:
 • Je kunt zelfstandig werken maar blijft betrokken bij je team;
 • Je hebt een leergierige houding doordat je het leuk vindt om steeds weer nieuwe dingen te leren;
 • Je vindt het leuk om voorbereidend werk te doen, of wilt dit graag leren; Je vindt het leuk om te bakken, of wilt dit graag leren;
 • Je bent heel precies in het volgen van een recept;
 • Je bent flexibel beschikbaar;
 • Specifieke ervaring niet nodig! Wij leren je alles!
Een dag uit het leven van:

Als medewerker voorbereidingskeuken (allround Back of house) zorg jij ervoor dat alle producten op de juiste manier worden voorbereid. Jij snijdt en maakt al het vlees en groente volgens de Vapiano standaard klaar, hieronder valt ook het dagvers maken onze pasta’s en dolci’s. Door jou voorbereiding zorg je ervoor dat de medewerker keuken de gasten de juiste service kunnen geven. Je bent betrokken bij je team en zorgt ervoor dat alles schoon is, het gebruiken van een spoelmachine is dan ook niet vreemd voor jou.

De baan:
 • Je controleert alle producten in de voorraadruimtes en koeling op de juiste tht;
 • Op basis van jouw bevindingen stel jij de productielijst op en ga je deze verwerken;
 • Binnengekomen leveringen controleren en opbergen;
 • Je maakt alle dolci en pasta dagvers;
 • Netjes houden van je werkplek;
 • Letten op HACCP en stickeren van goederen
Jouw beloning:
 • Wij bij Vapiano vinden het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen, wij hebben daarom voldoende doorgroeimogelijk en bieden hierin een ruime mogelijkheid aan tools;
 • Salaris conform de horeca CAO voor deze functie wordt je ingeschaald in functie schaal 3.
 • Je wordt ingewerkt worden door een buddy/coach;
 • Plezier in het werken in een leuk team waar iedereen voor elkaar klaar staat
 • Voldoende ruimte om lekker jezelf te kunnen zij;
 • 20% korting bij Vapiano en 50% op overnachtingen bij Van der Valk International hotels.

 

En nu?

Herken jij jezelf in bovenstaande? En ben je enthousiast? Mail dan nu jouw motivatie!

Heb je nog vragen over de vacature?  Mail dan ook naar HR@vapianorestaurants.nl

Voor informatie over ons restaurant, neem een kijkje op onze website:https://vapianorestaurants.nl/pages/vapianoheuvelgalerie

—-

Engels 

Working at Vapiano:

Working for Vapiano means working in an enthusiastic team with enough space for your individuality!

With our fast dining formula, we offer young and old from different cultures a healthy, fast and freshly prepared meal just the way you want it, with the aim of providing a welcoming meeting place where everyone feels at home.

Our beliefs:

Accessibility – Everyone is always welcome
Hospitality – Feel at home
Convenience – Flexibility is paramount
Fun – Service with a smile

Do you want to join our team? Then you are very welcome, even if you have no experience yet. We teach you with love and pleasure the intricacies of our beautiful profession!

Your profile:
 • You can work independently but remain involved with your team;
 • You have an inquisitive attitude because you enjoy learning new things over and over again;
 • You enjoy doing preparatory work, or would like to learn this; You like to bake, or would like to learn this;
 • You are very precise in following a recipe;
 • You are flexible available;
 • No specific experience required! We teach you everything!
A day in the life of:

As an all-round employee Back of house, you ensure that all products are properly prepared. You cut and portion all meat and vegetables according to the Vapiano standard, this includes making our pasta and desserts fresh every day. Through your preparation you ensure that the kitchen employee can give the guests the right service. You are involved in your team and ensure that everything is clean.

The job:
 • You check all products in the storage areas and cooling for the correct tht;
 • Based on your findings, you prepare the production list and start processing it;
 • Check and store incoming deliveries;
 • You make all dolci and pasta fresh daily;
 • Keeping your workplace tidy;
 • Pay attention to HACCP and stickers of goods
Your reward:
 • We at Vapiano think it is important that you continue to develop, that is why we have sufficient growth opportunities and offer a wide range of tools;
 • Salary in accordance with the catering collective labor agreement for this position is classified in scale 3 position.
 • You will be trained by a buddy / coach;
 • Enjoy working in a nice team where everyone is ready for each other
 • Sufficient space to be nice to yourself;
 • 20% discount at Vapiano and 50% on overnight stays at Van der Valk International hotels.
And now?

Do you recognize yourself in the above? And are you enthusiastic? Mail your motivation now!

Do you have any questions about the vacancy? Mail to HR@vapianorestaurants.nl

For information on our restaurant, have a look on our website!https://vapianorestaurants.nl/pages/vapianoheuvelgalerie