oo36oc25tm1hqgj57miume0vwh2xvs

Mall of the Netherlands

Werken bij Vapiano: 

Werken voor Vapiano betekent werken in een enthousiast team met voldoende ruimte voor je eigenheid!  Met onze fast dining formule bieden wij voor jong en oud afkomstig uit verschillende culturen een gezonde, snelle en dagelijks vers bereide maaltijd volgens Italiaans recept. Met als doel een gastvrije ontmoetingsplek verzorgen waar iedereen zich thuis voelt. 

Wil je bij ons team horen? Dan ben je van harte welkom. We leren je met liefde en plezier de fijne kneepjes van ons mooie vak! 

Een dag uit het leven van:  

Als assistent restaurant manager ben jij samen met de restaurant manager verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van jouw locatie. Je bent voor iedereen toegankelijk en weet door je ervaring als leidinggevende de juiste teamgeest te bereiken. Hiermee bereik je maximale winstgevendheid en bovenal gasttevredenheid. 
Je geeft leiding aan de verschillende Department Heads en signaleert behoeften van gasten, je hebt een goed overzicht, ziet waar dingen misgaan en lost deze problemen op.  

De baan: 

 • Samen met de restaurant manager Verwerken van financiële rapportages en hierop sturen; 
 • Selecteren, trainen en coachen van nieuwe Vapianisti; 
 • Voeren van beoordelingsgesprekken; 
 • Motiveren van het team; 
 • Betrokken zijn bij alle medewerkers; 
 • Controleren van de gemaakte roosters; 
 • Openen en sluiten van diensten; 

Jouw profiel 

 • Je bent een voorbeeld voor je team, en kan hen op een enthousiaste manier aansturen; 
 • Flexibel werken door elke werkplek te bekijken met een andere pet; 
 • Kennis van HACCP en BHV is een pré; 
 • Afgeronde opleiding voor een gastronomisch beroep; 
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels; 
 • Goed cijfermatig inzicht. 

Wat wij jou bieden: 

 • Wij bij Vapiano vinden het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen, wij hebben daarom voldoende doorgroeimogelijk en bieden hierin een ruime mogelijkheid aan tools; 
 • Plezier in het werken in een leuk team waar iedereen voor elkaar klaar staat 
 • Voldoende ruimte om lekker jezelf te kunnen zijn. 
 • 20% korting bij Vapiano en 50% op overnachtingen bij Van der Valk International hotels. 

En nu? 
 
Herken jij jezelf in bovenstaande? En ben je enthousiast? Mail dan nu jouw motivatie! 

Heb je nog vragen over de vacature?  Mail dan naar HR@vapianorestaurants.nl 


English

Working at Vapiano

Working for Vapiano means working in an enthusiastic team with plenty of room for your individuality! With our fast dining formula, we offer young and old from different cultures a healthy, fast and daily freshly prepared meal according to an Italian recipe. With the aim of providing a hospitable meeting place where everyone feels at home.

Would you like to join our team? Then you are very welcome. We will teach you with love the intricacies of our beautiful profession!

A day in the life of…

As an assistant restaurant manager, you and the restaurant manager are responsible for the daily affairs of your location. You are accessible to everyone and you know how to achieve the right team spirit through your experience as a manager. This allows you to achieve maximum profitability and above all guest satisfaction.
You manage the various Department Heads and identify the needs of guests, you have a good overview, see where things go wrong and solve these problems.

The Job:

 • Together with the restaurant manager Processing and managing financial reports;
 • Selecting, training and coaching new Vapianisti;
 • Conducting appraisal interviews;
 • Motivating the team;
 • Be involved with all employees;
 • Checking the schedules created;
 • Opening and closing services;

Your Profile:

 • You set an example for your team, and you can manage them enthusiastically;
 • Work flexibly by viewing each workplace with a different hat;
 • Knowledge of HACCP and BHV is an advantage;
 • Completed training for a gastronomic profession;
 • Good oral and written communication skills in Dutch and English;
 • Good numerical insight.

What we offer you:

 • We at Vapiano think it is important that you continue to develop, we therefore have sufficient growth potential and offer a wide range of tools in this regard;
 • Fun in working in a nice team where everyone is ready for each other
 • Enough space to be yourself.
 • 20% discount at Vapiano and 50% on overnight stays at Van der Valk International hotels.

What now?

Do you recognize yourself in the above? And are you enthusiastic? Mail your motivation now!

Mail to HR@vapianorestaurants.nl