oo36oc25tm1hqgj57miume0vwh2xvs
*English Below*

Werken bij Vapiano:

Werken voor Vapiano betekent werken in een enthousiast team met voldoende ruimte voor je eigenheid!
Met onze fast dining formule bieden wij een gezonde, snelle en dagelijks versbereide maaltijd precies zoals jij het wilt, met als doel een gastvrije ontmoetingsplek te verzorgen waar iedereen zich thuis voelt.

Onze overtuigingen:

Toegankelijkheid – Iedereen is altijd welkom
Gastgericht – Voel je thuis
Gemak – Flexibiliteit staat voorop
Plezier – Service with a smile

Wil je bij ons team horen? Dan ben je van harte welkom, zelfs wanneer je nog geen ervaring hebt. We leren je met liefde en plezier de fijne kneepjes van ons mooie vak!

Medewerker Keuken bij Vapiano 

Jouw profiel:
 • Je vindt het leuk om te koken;
 • Je hebt een gastgerichte houding;
 • Je bent een sfeermaker door lekker jezelf je te zijn;
 • Je blijft positief in stressvolle situaties;
 • In een teams verband of alleen, beiden geen probleem voor jou;
 • Je bent heel precies in het volgen van een recept;
 • Je bent leergierig en bent altijd opzoek naar een uitdaging;
 • Specifieke ervaring niet nodig, want wij leren je alles!
Een dag uit het leven van:

Bij het opstarten van de keuken zorg jij ervoor dat alles klaargezet om te starten. Jij vult de koelingen aan met de vers gemaakte groente- en vleesproducten uit de prepkeuken en verse pasta’s uit de manifattura. Er zijn 3 diensten in de keuken, Pizza, Pasta en Salade, en jij beheerst ze alle 3. Het kan dus per dag verschillen wat voor gerechten je maakt, en je kunt altijd bijspringen bij collega’s waar nodig. 

Zodra de deuren van het restaurant openen is het jouw moment om te shinen. Met jouw kookkunsten verzorg jij de gerechten voor onze gasten, terwijl zij met jou kunnen meekijken. Elke gerecht heeft een eigenheid en die bereid jij met alle plezier voor! Je kookt met passie en bent hierin lekker je jezelf, hierdoor heb je de juiste interactie met de gasten! Helemaal geen probleem voor jou! Door het on-the-job trainingsprogramma maak jij blindelings alle gerechten klaar. Dit doe jij uiteraard met een glimlach. Jouw shift zit erop zodra jij je werkplek grondig hebt schoongemaakt en aangevuld.

De baan:
 • Jij voorziet onze gasten van het perfecte gerecht (pizza, pasta, of salades):
 • Het bereiden van het gerecht naar de wens van de gast;
 • Alles klaarzetten voor de opening en het netjes maken van je werkplek;
 • Vullen van de koelingen met de juiste producten die vanuit de voorbereiding zijn klaargemaakt;
Wat bieden wij jou:
 • Wij bij Vapiano vinden het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen, wij hebben daarom voldoende doorgroeimogelijk en bieden hierin een ruime mogelijkheid aan tools;
 • Ingewerkt worden door een buddy/coach;
 • Gezellige en jonge collega’s;
 • Salaris conform de horeca CAO voor deze functie word je ingeschaald in functieschaal 3. Omdat pasta diensten iets zwaarder zijn dan andere diensten, ontvang je voor de werkuren in een pasta shift 9,5% toeslag per uur (dat komt neer op ongeveer 1€ per uur);
 • Plezier in het werken in een leuk team waar iedereen voor elkaar klaar staat;
 • Voldoende ruimte om lekker jezelf te kunnen zijn;
 • 20% korting bij Vapiano en 50% korting op overnachtingen bij Van der Valk International hotels;
 • Informele werkomgeving, waar je leert door te doen;
  En nu?

  Herken jij jezelf in bovenstaande? En ben je enthousiast? Mail dan nu jouw motivatie! Je hoeft geen specifieke ervaring te hebben, want wij kunnen je alles leren!

  Mail je CV en Motivatiebrief naar hr@vapianorestaurants.nl

  Wil je meer informatie over ons restaurant? Kijk dan even op onze website;
  https://vapianorestaurants.nl/pages/vapianotilburgpiusplein

  English

  ———

  Working at Vapiano:

  Working for Vapiano means working in an enthusiastic team with enough space for your individuality!

  With our fast dining formula, we offer young and old from different cultures a healthy, fast and freshly prepared meal just the way you want it, with the aim of providing a welcoming meeting place where everyone feels at home.


  Our beliefs:

  Accessibility – Everyone is always welcome
  Hospitality – Feel at home
  Convenience – Flexibility is paramount
  Fun – Service with a smile

  Do you want to join our team? Then you are very welcome, even if you have no experience yet. We teach you with love and pleasure the intricacies of our beautiful profession!

  Your profile:
  • You enjoy cooking;
  • You have a guest-oriented attitude;
  • You are a mood maker by being nice to yourself;
  • You remain positive in stressful situations;
  • In a team context or alone, both are no problem for you;
  • You are very precise in following a recipe;
  • You are eager to learn and are always looking for a challenge;
  • No specific experience required! We teach you everything!
  A day in the life of:

  When setting up the kitchen, you make sure that everything is ready for the service start. You supplement the refrigerators with the freshly made vegetable and meat products from the prep kitchen and fresh pasta from the manifattura. There are 3 shifts in the kitchen, Pizza, Pasta and Salad, and you master them all 3. So it can differ per day what kind of dishes you prepare, or you can help colleagues when necessary.

  As a kitchen employee you are the face of Vapiano! As soon as the doors of the restaurant open, it’s your time to shine. With your cooking skills you prepare the dishes for our guests, right in front of their eyes. Each dish has its own character and you are happy to prepare it! You cook with passion and you feel comfortable when cooking, so you have the time to interact with the guests! Not a problem for you at all! Thanks to the on-the-job training program, you blindly prepare all dishes. You do this with a smile. Your shift is over as soon as you have thoroughly cleaned and supplemented your workplace.

  The job:
  • You provide our guests with the perfect dish:
  • Preparing the dish according to the wishes of the guest;
  • Prepare everything for the opening and keep your workspace clean;
  • Filling the fridges with the correct products that have been prepared from the preparation;
  What we offer:
  • We at Vapiano think it is important that you continue to develop, that is why we have sufficient growth opportunities and offer a wide range of tools to help you grow;
  • You’ll be trained by a buddy / coach;
  • Young and fun colleagues;
  • Salary in accordance with the catering collective labor agreement for this position you will be classified in job scale 3. Because pasta services are slightly heavier than other services, you will receive a 9.5% allowance per hour for working hours in a pasta shift (which equates to approximately 1 € per hour).
  • Enjoy working in a nice and supportive team
  • Plenty of room to be yourself.
  • 20% discount at Vapiano and 50% discount on a stay at one of the Van der Valk International hotels.
  And now?

  Do you recognize yourself in the above? And are you enthusiastic? Mail your motivation now! You don’t have to have specific experience, because we can teach you everything!

  Mail your CV and motivation letter to hr@vapianorestaurants.nl

  *Open for Dutch residents only*

  Would you like more information about our restaurant? Have a look on our website!
  https://vapianorestaurants.nl/pages/vapianotilburgpiusplein