oo36oc25tm1hqgj57miume0vwh2xvs

*English Below*

Werken bij Vapiano:

Werken voor Vapiano betekent werken in een enthousiast team met voldoende ruimte voor je eigenheid! Met onze fast dining formule bieden wij voor jong en oud afkomstig uit verschillende culturen een gezonde, snelle en dagelijks versbereide maaltijd precies zoals jij het wilt, met als doel een gastvrije ontmoetingsplek te verzorgen waar iedereen zich thuis voelt.

Onze overtuigingen:

Toegankelijkheid – Iedereen is altijd welkom
Gastgericht – Voel je thuis
Gemak – Flexibiliteit staat voorop
Plezier – Service with a smile

Wil je bij ons team horen? Dan ben je van harte welkom, zelfs wanneer je nog geen ervaring hebt. We leren je met liefde en plezier de fijne kneepjes van ons mooie vak!

Een dag uit het leven van:

Als Service medewerk(st)er ben jij het eerste en het laatste gezicht van Vapiano dat onze gasten zien. Jij verwelkomt onze gasten met enthousiasme en legt hen het Vapiano systeem uit.
Je zorgt ervoor dat er plantjes op tafel staan en het restaurant er op en top uit ziet. Je zorgt dat alle tafels schoon zijn, dat de lege borden, bestek, glazen afgeruimd worden en dat er altijd voldoende voorraad is. Uiteraard vergeet je niet om een praatje te maken met de gasten tussendoor.  Wanneer gasten nog een extra drankje of hapje willen bestellen dan is dat voor jou geen probleem en help je ze graag. Je levert de juiste service of dat nu achter de bar is, in de bediening of als hostess, je doet dit altijd met een glimlach. Uiteraard mag er tussendoor ook gelachen worden onderling en neem je de tijd om je collega’s te helpen.

De baan:

 • Je verwelkomt onze gasten bij binnenkomst en legt het Vapiano systeem uit;
 • Je zorgt ervoor dat de gasten op hun gemak zijn en zich thuis voelen;
 • Je weet wat ‘gastgerichtheid’ betekent en zet graag een stapje extra;
 • Je voorziet de gasten van het drankje dat zij bestellen, dit kan een frisje zijn maar ook een perfecte Latte;
 • Je helpt je collega’s en zorgt voor een goede sfeer onderling;
 • Je zorgt ervoor dat het restaurant altijd schoon en opgeruimd is.

Jouw profiel:

Je vindt het leuk om gasten het naar hun zin te maken. Je bent sociaal, vriendelijk en betrokken en weet precies de goede sociale snaar te raken bij de gasten. Gastvrijheid en een oog voor detail zit in jouw genen. Service with a smile!  Je bent leergierig, flexibel en bevlogen. Door jouw ‘can-do-attitude’ sta je altijd voor je collega’s klaar en ben je overal inzetbaar. Je houdt niet van onnodig moeilijk doen en je begrijpt dat ieder mens anders is. Je vindt het daarom belangrijk dat gasten en collega’s zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen bij Vapiano.

Wat bieden wij jou:

 • Wij bij Vapiano vinden het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen, wij hebben daarom voldoende doorgroeimogelijkheden en bieden hierin een ruime mogelijkheid aan tools;
 • Je wordt ingewerkt door een buddy/coach;
 • Gezellige en jonge collega’s
 • Salaris conform de horeca CAO – (€10,93 bruto per uur);
 • Plezier in het werken in een leuk team waar iedereen voor elkaar klaar staat;
 • 20% korting bij Vapiano en 50% korting op overnachtingen bij Van Der Valk International Hotels.
 • Mogelijkheid om beloningen en bonussen te winnen/verdienen (Bijv. “bring some & win some” of upsell wedstrijdjes)
 • Voldoende ruimte om lekker jezelf te kunnen zijn.

En nu?

Herken jij jezelf in bovenstaande? En ben je enthousiast? Mail dan nu jouw motivatie! Je hoeft geen specifieke ervaring te hebben, wij kunnen je alles leren!

Mail je CV en Motivatiebrief naar hr@vapianorestaurants.nl

Kijk op onze website voor meer informatie! https://vapianorestaurants.nl/pages/vapianoutrechthoogcatharijne

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ~English~

Working at Vapiano:

Working for Vapiano means working in an enthusiastic team with enough space for your individuality!
With our fast dining formula, we offer young and old from different cultures a healthy, fast and freshly prepared meal just the way you want it, with the aim of providing a welcoming meeting place where everyone feels at home.

Do you want to join our team? Then you are welcome, even if you have no experience yet. With love and pleasure we’ll teach you the intricacies of our beautiful profession!

A day in the life of:

As a Service employee you are the first and last face of Vapiano that our guests see. You welcome our guests with enthusiasm and explain the Vapiano system to them.
You ensure that there are plants on the table and that the restaurant looks perfect. You ensure that all tables are clean, that the empty plates, cutlery, glasses are cleared and that there is always sufficient stock. Of course you don’t forget to chat with the guests in between. If guests want to order an extra drink or snack, that is no problem for you and you are happy to help them. You provide the right service, whether it is behind the bar, in the service or as a hostess, you always do this with a smile. Of course, you don’t forget to have fun with and take the time to help your colleagues.

The job:

 • You welcome our guests upon entering and explain the Vapiano system;
 • You ensure that the guests are at ease and feel at home;
 • You know what ‘guest orientation’ means and like to go the extra mile;
 • You provide the guests with the drink they order, this can be a soft drink but also a perfect Latte;
 • You help your colleagues and create a good atmosphere among themselves;
 • You ensure that the restaurant is always clean and tidy.

Your profile:

You enjoy making guests happy. You are social, friendly and involved and know exactly how to strike the right social chord with the guests. Hospitality and an eye for detail is in your genes. Service with a smile! You are eager to learn, flexible and enthusiastic. Because of your ‘can-do attitude’ you are always there for your colleagues and you can be deployed anywhere. You don’t like to be unnecessarily difficult and you understand that every person is different. You therefore find it important that guests and colleagues can be themselves and feel at home at Vapiano.

What we offer:

 • We at Vapiano think it is important that you continue to develop, we therefore have sufficient career opportunities and offer a wide range of tools in this;
 • You will be trained by a buddy / coach;
 • Salary in accordance with the catering CAO – (€ 10.93 gross per hour);
 • Enjoy working in a nice team where everyone is helpful towards each other;
 • 20% discount at Vapiano and 50% discount on overnight stays at Van Der Valk International Hotels.
 • Ability to win / earn rewards and bonuses (eg “bring some & win some” or upsell contests)
 • Plenty of room to be yourself.

And now?

Do you recognize yourself in the above? And are you enthusiastic? Mail your motivation now! You don’t have to have specific experience, we can teach you everything!

Mail your CV and Motivation Letter to hr@vapianorestaurants.nl

Check our website for more information: https://vapianorestaurants.nl/pages/vapianoutrechthoogcatharijne